FVE Narysov - informace

Aktuality / Publikováno 19.02.2024

Obec Narysov byla oslovena společností ČEZ Obnovitelné zdroje (ČEZ OZ) ke konci roku 2023 s nabídkou možnosti spolupracovat na vybudování fotovoltaické elektrárny (FVE) na pozemcích obce o velikosti cca 6 hektarů.

Po odejmutí ochranných pásem a částí s bonitou II by se areál uvažované elektrárny nacházel pouze na ploše o cca rozloze 3,5 hektarů. Pronájem by však byl na celých 6 hektarů.

ČEZ OZ by řešil náklady na přípravu, stavbu, provoz a následnou likvidaci FVE a obec by byla v tomto projektu v pozici pronajímatele pozemků. ČEZ nabízí obci za 1 hektar 60 000 Kč, tedy celkem 390 000 Kč ročně za pronájem těchto pozemků. Po spuštění elektrárny by zároveň obec dostala jednorázově cca 1 milion korun. Přesnější částky, které mohou být pro obec větší, ale budeme vědět až v případě přesného zaměření a vzniku projektu.

ČEZ ve svém návrhu počítá s koridory pro zvířata a nutnými průjezdy pro zajištění obslužnosti okolních pozemků. Okolí elektrárny by mělo být osazeno stromy a keři, aby došlo k zlepšení estetické stránky projektu. Po skončení 30tileté lhůty, na kterou by byla smlouva uzavřena, je ČEZ OZ povinen vrátit vše do původního stavu. Díky tomu, že si půda odpočine, tak je pravděpodobné, že bude po skončení v lepší kondici, než byla před zahájením celého projektu.

ČEZ dále nabízí možnost dotovat v partnerském programu akce nebo projekty obce, kde bychom jako obec mohli žádat o finanční příspěvek na nové hřiště nebo námi pořádané akce pro veřejnost. O příspěvek lze žádat každý rok po těch 30 let trvání spolupráce.

Vedení obce nyní vnímá nejednotný názor na tento záměr, proto budou další kroky hlasovány na dalším veřejném zastupitelstvu obce. Aktuálně se zastupitelstvo shoduje s plánem zorganizovat veřejné dvou denní hlasování, kde bude moci každý občan dát hlas PRO nebo PROTI záměru výstavby FVE v obci.