Informace dle Zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (dostupný např. ZDE) můžete podávat písemně na formuláři: Žádost o poskytnutí informací

Dokumenty ke stažení v PDF

20.05.2024 - NA2024/143 - Žádost o poskytnutí informace

Vyvěšení: 20.05.2024 | Sejmutí: 20.05.2026

23.02.2024-NA2024_62

Vyvěšení: 11.03.2024 | Sejmutí: 11.03.2026

23.02.2024-NA2024_65

Vyvěšení: 11.03.2024 | Sejmutí: 11.03.2026

VZ_106_2024

Vyvěšení: 12.02.2024 | Sejmutí: 28.02.2025

NA2024-46

Vyvěšení: 12.02.2024 | Sejmutí: 28.02.2025

NA2022-314 - Zveřejňování informací na stránkách obce Narysov

Vyvěšení: 06.09.2022 | Sejmutí: 06.09.2032

NA2022-251 - Poskytnuta nepravdivá informace

Vyvěšení: 06.09.2022 | Sejmutí: 06.09.2032

NA2022-316 - Zveřejňování informací na stránkách obce Narysov

Vyvěšení: 19.08.2022 | Sejmutí: 19.08.2032

NA2022-274 - Komunikace k pozemku 266-15

Vyvěšení: 15.08.2022 | Sejmutí: 15.08.2032

NA2022-250 - Smlouvy o smlouvě budoucí, věcná břemena

Vyvěšení: 03.08.2022 | Sejmutí: 03.08.2032

NA2022-236 - Upřesnění přístupu na parcely

Vyvěšení: 21.07.2022 | Sejmutí: 21.07.2032

NA2022-237 - Věcné břemeno, pasport komunikací

Vyvěšení: 21.07.2022 | Sejmutí: 21.07.2032

NA2022-235 - Zpracovatel - pořizovatel ÚP obce

Vyvěšení: 18.07.2022 | Sejmutí: 18.07.2032

NA2022-211 - Výdaje na zaměstnance

Vyvěšení: 08.07.2022 | Sejmutí: 08.07.2032

NA2022-207 - Smlouva o smlouvě budoucí - vedení NN

Vyvěšení: 23.06.2022 | Sejmutí: 23.06.2032

NA2022-247 - Smlouva o pronájmu nebytových prostor

Vyvěšení: 23.06.2022 | Sejmutí: 23.06.2032

NA2022-208 - Náklady na právní zastoupení obce

Vyvěšení: 17.06.2022 | Sejmutí: 17.06.2032

NA2022-203 - Zhotovení územního plánu obce

Vyvěšení: 13.06.2022 | Sejmutí: 13.06.2032

NA2022-204 - Změny územního plánu

Vyvěšení: 13.06.2022 | Sejmutí: 13.06.2032

NA2022-206 - Přístup na parcely

Vyvěšení: 13.06.2022 | Sejmutí: 13.06.2032