Kontakty

Obec Narysov

Obecní úřad Obec Narysov
Narysov 76
261 01 Příbram 1

ID DS: z5rbyug
: 00662895
DIČ: CZ 00662895

Telefon a e-mail

Obecní úřad: +420 602 309 686
E-mail: obec@narysov.cz

Úřední hodiny

Pondělí: od 18.00 do 20.00 hodin

Pověřenec GDPR

Karel Brůček
E-mail: poverenec.gdpr@optiwayconsulting.cz

Elektronická podatelna

Adresa elektronické podatelny: podatelna@narysov.cz
Slouží pouze pro elekronická podání podle správního řádu!

Formáty pro příjem v el. podobě: pdf (Portable Document Format), PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving), odt (Open Document Text), ods (Open Document Spreadsheet), odp (Open Document Presentation), txt (prostý text), rtf (Rich Text Format), doc/docx (MS Word Document), xls/xlsx (MS Excel Spreadsheet), jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format), tif/tiff (Tagged Image File Format)

Elektronický podpis podání: založený na kvalifikovaném certifikátu