Aktuality z obce Narysov

28.12.2022
Odečet stavu domovních vodoměrů

Dne 31.12.2022, tedy v sobotu na Silvestra, bude od 11:00 hod. prováděn odečet stavu domovních vodoměrů. Pokud nebudete přítomni, zašlete na e-mail obec@narysov.cz fotografii, kde bude čitelné jak počítadlo vodoměru, tak neporušenost pečetí. Děkujeme.

celá aktualita
28.12.2022
Novoroční přání občanům 2023

Pevné zdraví, hodně úspěchů, nejen pracovních, ale zejména v osobním a rodinném životě Vám všem přejí zastupitelé.

celá aktualita
14.12.2022
Zavedení MUNIPOLIS - Mobilního Rozhlasu

Vážení občané, spustili jsme pro vás službu MUNIPOLIS / Mobilní Rozhlas, díky které vás nyní budeme efektivně informovat přímo do vašeho telefonu.

celá aktualita
14.12.2022
Výsledek kontroly vody 2022

Rozhodnutí a opatření pro veřejný vodovod v obci Narysov, který je zásobován pitnou vodou z vlastních podzemních zdrojů pitné vody.

celá aktualita
12.12.2022
Kalkulace ceny vodného pro rok 2023

Na základě stanovených parametrů se cena vody pro rok 2023 stanovuje na 50,- Kč/m3

celá aktualita
12.12.2022
Stanovení ceny stočného

Vzhledem ke skutečnosti, že nebyl ukončen zkušební provoz naší ČOV a že pro správné stanovení ceny je třeba minimálně šestiměsíční plný provoz, bylo rozhodnuto cenu stočného nestanovit. CENA STOČNÉHO BUDE STANOVENA V PRŮBĚHU ROKU 2023. Děkujeme za pochopení.

celá aktualita
15.11.2022
Datové schránky 2023

Na základě změny zákona od 1. ledna 2023 automaticky získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. Pokud patříte do jedné ze jmenované skupiny a dosud datovou schránku nemáte, věnujte této zprávě pozornost.

celá aktualita
03.10.2022
Pozvánka na lampionový průvod

Zveme všechny občany na lampionový průvod, který se koná ve čtvrtek 27. 10 2022. Sraz před krámkem v 18:00 hod.

celá aktualita
23.09.2022
Webové stránky obce

Informace vkládáme do nových internetových stránek postupně. Předchozí verze webu je k dispozici zde: https://www.narysov.cz/old/. Pokud nenaleznete veškeré informace, nahlédněte do staré verze. Děkujeme za pochopení.

celá aktualita
19.09.2022
Stanovisko zastupitelstva ke lživému letáku

Vážení občané, blíží se volby a jistě jste zaregistrovali snahu o pošpinění nynějšího zastupitelstva. Za webovými stránkami, Facebookem a letákem, který jste měli ve schránkách „Transparentní Narysov“ stojí jedna osoba.

celá aktualita