Zastupitelstvo obce

Vlasta Petýrková

starostka obce

Ing. Petr Juras

1. místostarosta

Ing. Miroslava Kozelková

2. místostarostka

Zdeněk Lauermann

zastupitel