Zastupitelstvo obce

Vlasta Petýrková

starostka obce

Zdeněk Lauermann

místostarosta

Josef Bouše

zastupitel

Lenka Francová

zastupitel

Ing. Miroslava Kozelková

zastupitel