Veřejná diskuze k FVE Narysov

Aktuality / Publikováno 09.04.2024

Vážení spoluobčané,
rád bych vás tímto pozval jménem celého zastupitelstva na další veřejné setkání a diskuzi s občany na téma možnosti vybudování solární elektrárny ve spolupráci se společností ČEZ v naší obci.
Veřejné setkání proběhne 25.4.2024 od 17:00 ve společenských prostorách nad obecním úřadem.

Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce odhlasovalo konání místního hlasování občanů o tomto záměru, tak považujeme za důležité se nad věcí znovu sejít a mít možnost o věci diskutovat nebo se informovat. (Hlasování občanů bude probíhat současně s volbami do evropského parlamentu)
Pokud před diskuzí máte nějaké otázky neváhejte se na nás obrátit nebo si na obecním úřadě vyžádejte prezentační materiály od ČEZu k nahlédnutí.

Těšíme se na věcnou a slušnou diskuzi.