Místní hlasování k výstavbě fotovoltaické elektrárny na území obce Narysov

Aktuality / Publikováno 27.05.2024

Vážení občané obce Narysov, dovolujeme si Vám připomenout, že v termínu voleb do evropského parlamentu, který je v pátek 7. a sobotu 8. června. Bude na obecním úřadě také možnost hlasovat o Vašem postoji k záměru obce pronajmout pozemky obce společnosti ČEZ za účelem další spolupráce a vybudování solární elektrárny.

Prosíme Vás všechny o zúčastnění se tohoto hlasování i v případě, že se nezúčastníte voleb do evropského parlamentu, každý hlas je pro nás důležitý. Výsledky hlasování budou předány zastupitelům, kteří budou o záměru hlasovat.
Kdo může hlasovat?
Občané obce Narysov s trvalým bydlištěm v obci Narysov
Vlastníci nemovitostí, které nejsou ještě zkolaudovány, ale jsou zapsaní jako vlastníci pozemku v katastru
Osoby od 15 let, které mají v občance adresu trvalého bydliště Narysov