Stanovisko zastupitelstva ke lživému letáku

Aktuality / Publikováno 19.09.2022

Vážení občané, blíží se volby a jistě jste zaregistrovali snahu o pošpinění nynějšího zastupitelstva. Za webovými stránkami, Facebookem a letákem, který jste měli ve schránkách „Transparentní Narysov“ stojí jedna osoba.

Obchodník s realitami Ing. Tomáš Černohorský, syn majitelky pozemků na Vejfuku JUDr. Zorky Černohorské. Majitelé pozemků na Vejfuku vedou soudní spor s Obcí Narysov. Obec totiž nesouhlasí s využitím kapacitně nevyhovující komunikace vedoucí skrze Vejfuk s ohledem na snížení kvality života místních starousedlíků. Obec odmítá pro tyto parcely přístup přes obecní cestu a obecní pozemky. Žádná správní řízení proti obci Narysov vedena nejsou. „Transparentní Narysov“ se tímto snaží ovlivnit výsledky voleb tak, aby stávající zastupitelé nebyli zvoleni a doufá v dosazení „loutkových a vstřícnějších“ zastupitelů. Webové stránky www.transparentninarysov.cz se tváří jako by je vytvořil občan Narysova, ale Ing. Tomáš Černohorský, zřizovatel těchto webových stránek není a nikdy nebyl občanem Narysova. Úsudek o těchto snahách si musíte udělat před volbami sami. Věříme, že se rozhodnete správně. Vaše nynější zastupitelstvo