Nedělní klid

Aktuality / Publikováno 08.06.2023

NEDĚLNÍ KLID Vážení spoluobčané, Prosíme, nepoužívejte o nedělích hlučné stroje jako motorové sekačky, pily, křovinořezy, cirkulárky a podobné. I když současná obecní vyhláška používání těchto strojů vyloženě nezakazuje, obracíme se na vás s výzvou, aby jste brali ohled na velkou část obyvatel, kteří si přejí, aby neděle byla dnem klidu. Zastupitelstvo rozhodlo, že z moci úřední, tedy změnou vyhlášky, povinný nedělní klid zavádět nebude. Většina zastupitelů i občanů cítí, že k neděli klid patří. Apelujeme na prostou lidskou a sousedskou ohleduplnost. Pokud z nějakého důvodu v neděli hlučné činnosti provádět musíte, vysvětlete to svým sousedům a domluvte se. Věříme,že vzájemný respekt a otevřená komunikace naší obci mohou prospět víc než striktní vyhláška. Dále připomínáme zákaz vyvážení posekané trávy a dalšího bioodpadu jinam, než do celoročně přistaveného kontejneru u garáže SDH, který je v případě naplnění vyvážen. Pokud bude kontejner plný, je třeba zavolat na obec a informovat některého ze zastupitelů. Děkujeme. Vaši zastupitelé obce Narysov