Krizové situace

Plán odezvy orgánů obce Narysov na vznik mimořádné události

Popis