Program rozvoje obce

Program rozvoje obce na období 2019 až 2029

Program rozvoje obce je důležitý dokument, který udává nejen směr rozvoje obce. Jeho zpracování posiluje také možnosti čerpání finančních prostředků z národních i evropských zdrojů. Jedná se o základní rozvojový dokument obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, jehož schválení podléhá zastupitelstvu obce. Dokument zachycuje hlavní problémy a předpoklady rozvoje a formuluje možná řešení – umožňuje tak komplexní přístup k řešení problémů a podporuje efektivní využívání finančních a personálních kapacit obce i celkového potenciálu. Tento dokument je podkladem pro rozhodování orgánů obce v rozvojových záležitostech. Slaďuje představy jednotlivých subjektů – slouží tak k prevenci sporů a zajišťuje kontinuitu rozvoje. Zároveň podporuje vytvoření platformy spolupráce různorodých subjektů v obci tak, aby byl využit potenciál lidí i organizací působících v obci. Je podkladem pro cílený a zdůvodněný územní průmět rozvojových aktivit v územním plánu. Dokument slouží jako nástroj k upevnění pozice obce v regionu a k posílení její konkurenceschopnosti a je také nástrojem koordinace rozvoje v širším území.

Program rozvoje obce na období 2019 až 2029 ke stažení zde.