Tříděný odpad

Jak správně třídit odpad

Plastový odpad

Plastové obaly, lahve a kelímky patří do kontejneru označeného pro plastový odpad (žlutý kontejner). Ujistěte se, že jsou čisté a prázdné před tříděním.

Papír a karton

Papír a karton z domácnosti můžete třídit do kontejneru určeného pro papír (modrý kontejner). Platí to pro noviny, časopisy, obálky, krabice atd.

Sklo

Skleněné lahve a sklo z domácnosti patří do samostatného kontejneru určeného pro sklo (zelený kontejner = barevné sklo a bolý kontejner = čiré sklo). Nezapomeňte odstranit víčka a opláchnout lahve před tříděním.

Biologický odpad

Pokud máte zahradu, můžete kompostovat organický odpad, jako jsou tráva, listí, kuchyňské zbytky atd. Vytvořte si kompostovací místo a využijte přírodní proces rozkladu.

Trávu, listí a další organický materiál ze zahrady je také možné vyhodit do našeho kontejneru u hasičárny.

Kov

Kov, můžete třídit do speciálního kontejneru určeného pro kov (šedý kontejner) nebo u obce mřížovaný otevřený box. V obci je také možnost odevzdání plechovek u obecního úřadu. Pravidelně párkrát do roka projíždí svoz, který sbírá kovový odpad po celé obci. Můžete tak nadměrný kovový odpad vyhodit do tohoto kontejneru.

Nadměrný a nebezpečný odpad

Několikrát do roka vyhlašujeme termíny a místa (většinou výfuk a obecní úřad) umístění kontejneru na nebezpečný a nadměrný odpad. Pro více informací sledujte aktuality obce.

Kde najdete popelnice v Obci ?